SapmiRating: 0

СААМСКАЯ СКАЗКА от Лазаря Дмитриевича Яковлева "Иммель а̅йя".

26-01-2013 | 15:20
views: 1/44
СААМСКАЯ СКАЗКА  от Лазаря Дмитриевича Яковлева "Иммель а̅йя".

Ко̅ххт Иммель энҍтэ ло̅нҍтэтҍ нюнӭтҍ я ю̅лькэтҍ. Чуэннь пу̅дӭ, Иммьлесьт кэ̅же мо̅джесь нюнҍ я ю̅лькэтҍ. Иммель, анҍт мыннӭ ру̅ппьсесь руэчкэдҍ. И̅джь чуэннь ли̅ се̅рэ, чоаһпесь нюнӭнҍ, ру̅ппьсесь руэчкэгуэйм. Чуэннь ли̅ мо̅джесь лоаннҍт. 
Маӈӈа пу̅дӭ нюххч, Иммьлесьт кэ̅же ю̅лькэтҍ я нюнҍ. Иммель энҍтэ нюххча чоаһпесь ю̅лькэтҍ, чоаһпесь нюнҍ, оанҍхэсь пэдтша, роавас суетҍ я ви̅ллькесь понцэтҍ. Нюххч ли̅ шу̅рр ви̅ллькесь лоаннҍт, со̅нэсьт палл ча̅дзь-чуххч. Нюххч куэннт не̅лльй маннӭ. 
То̅ххт пу̅дӭ Иммьлесьт кэ̅дже мо̅джесь кыррьй понцэтҍ,чогк нюнҍ я ру̅ппьсесь ю̅лькэтҍ, гу̅ чуэнньгэсьт. Иммель са̅ррн: «То̅ххт, мунн тоннӭ анта мо̅джесь кыррьй понцэтҍ, чоаһпесь чогк пасьтлэсь нюнҍ, а ру̅ппьсесь ю̅льк еввла.» То̅ххт се̅ннтэль: «Мугка чоаһпесь ю̅лькэтҍ эмм ва̅льт,» -я кыррьтэль ю̅лькеха. Иммель кыҏтхэмушшэ о̅ййкэй кудтҍ пя̅ла пэдтша чоаһпесь ю̅лькэтҍ.Адтҍ то̅ххт эйй ма̅тҍ ва̅ннҍцэ е̅ммьне ми̅лльтэ, сонэсьт ю̅льк ле̅в маӈӈень. То̅ххт пуэраст вуайй ча̅зесьт я кугкь нуэһк ча̅зь вульн. То̅ххт куэннт эфт манҍ, ку̅һт манҍ, ко̅ллм манҍ. Югке ыгь со̅нн луэшшт ча̅дза эфт манҍ пуфч гуэйкэ. Куэссь то̅ххт куэннт эфт манҍ, со̅нэсьт эйй ли̅ннче то̅ххтэ - алка. Куэссь куэннт ку̅һт манҍ, со̅нэсьт куэдтай э̅ххт алкэнч. Куэссь куэннт ко̅ллм манҍ, со̅нн элкадҍ ку̅һт манҍ. Тана со̅нэсьт ле̅в ку̅һт то̅ххтэ - алка. То̅ххт лыһк пе̅ссь я̅ввра, я̅вьр рыннта. Коашшьк ыгенҍ со̅нн куэннт рыннт поавьн э̅л, пе̅ссь гурре со̅нн пуадт ло̅сстэнне. Вуэйй рынт гурре, нюнэнҍ чогкаст е̅ммьне я роаӈькесь кя̅сс алльтла я нюнэнҍ чогкаст эвтэсьт, ныдтҍ со̅нн пе̅зант пе̅ссь райя.
Моайнас пугк.
Предоставлено Н.Е. Афанасьевой

Source: КОЛЬСКОЕ СААМСКОЕ РАДИО