SapmiRating: 0

Murmánskka eiseváldit: Ruošša sámi parlameanta separatistalaš

03-12-2012 | 17:42
views: 1/23
Murmánskka eiseváldit: Ruošša sámi parlameanta separatistalaš

Govas Murmánskka leanahálddahusa preassabálvalusa čálli Vitalij Izmajlov, jurista Irina Pjykacheva sihke Ruošša sámiid ovddasteaddji Nina Afanasjeva ja Andrej Danilov.

Govva: Andrej Danilov

 

Murmánskka leanahálddahusa eiseváldit sivahit Ruošša sámi parlameantta ja dan jođiheaddji Valentina Sovkina separatismmas.

Dát boahtá ovdan áššegirjjis, man Murmánskka leanahálddahusa preassabálvalusa čálli Vitalij Izmajlov geigii borgemánus dieđihangaskaomiide ja Ruošša sámiide.

Ruošša sámit ledje čoahkkanan Murmánskka leanahálddahusa vistti ovddabeallái 9.8.2012. Sii hálidedje levget sámeleavggain álgoálbmogiid beaivvi gudnin, muhto eiseváldit cagge dán. Seamma oktavuođas Murmánskka leanahálddahusa preassabálvalusa čálli Vitalij Izmajlov geigii almmolaš áššegirjji dieđihangaskaomiide ja Ruošša sámiide.

Áššegirjjis čuoččuhuvvo, ahte Ruošša sámi parlameanta lea juovlamánu 2010 rájes aktiivvalaččat gilván separatistalaš dovdduid sámiid gaskas. Sámi parlameantta navdet bargan dán ovttasbarggus olgoriikalaš organisašuvnnainguin, ovdamearkka dihtii Norgga sámedikkiin. Murmánskka leanahálddahusa eiseváldit čállet maiddái, ahte Ruošša sámi parlameanttas lea eahpečielggas juridihkalaš hápmi ja ahte dat rihkku roavvadit Ruošša lága.

Murmánskka leanahálddahusa eiseváldit atnet maiddái heivemeahttumin dan, ahte Ruošša sámi parlameantta ságadoalli Valentina Sovkina oassálasttá Barentsa ráđi álgoálbmotbargojoavkku lahttun čoahkkimiidda olgoriikkain, gos son hálla sámiid sierra vuoigatvuođain.

Suoma sámedikki ságadoalli Juvvá Lemet čállá bloggastis, ahte dákkáraš eiseváldiid reivvestallan sulástahttá Sovjetlihtu áigásaš doaimmas, goas sápmelaččat ja álgoálbmogat doarrádallojuvvoje. Son ballá, ahte Murmánskka guovllu eiseváldit álggahit doaibmabijuid Ruošša beale sámi parlameantta ja sámi servviid gieldima várás.

Yle Sápmi

Source: yle.fi