New Rap - Listen to radio online

On airOffline
Rating 0Listening: 0
Превышено максимальное
количество слушателей
Подключение...
Radio station is offline right now
Statistics
Visitors / listeners
Today: 0 / 0
Yesterday: 0 / 0
All time: 2 / 85
Creation date: 20.04.2014
You can listen to the radio «New Rap» for free and without registration as well as to communicate with other DJs and listeners in our chat

Radio station description

Ռադիովարող դառնալու համար անհրաժեշտ է լինեք 14 և ավելի տարիքի , պետք է լինեք բարեհամբութր ռադիոլսողների նկատմամաբ , ապահովեք գոնե 10 ռադիոլսող իհարկեք մեր օգնությամբ ,,, ունենաք գոնե օրական 1 ժամ եթեր , վարեք խաղեր,կարդաք նյութեր : Մնացածը ընթացքում կլինի
  • Reviews
  • Records
Leave a comment
Login
Publish
Пока нет ни одной записи эфира