SapmiRating: 0

В подарок саамская сказка сказка-мушштола от Н.Е. Афанасьевой

21-02-2013 | 09:55
views: 1/15
В подарок саамская сказка сказка-мушштола от Н.Е. Афанасьевой
Мо̅джесь Ка̅тҍрэннҍ.
(Шурем коава баяс моаййнас).

Тула тэдта ля̅йй тула. Досельнэ а̅йкесьт тэдта ля̅йй.
Ли̅йенҍ я и̅лленҍ а̅в ме̅рр рынтэсьт, Шурем коавасьт, ме̅рр са̅мь о̅ллма. Тэдта ля̅йй си̅нэнҍ лышэ ке̅ссь а̅йкь е̅ллем са̅йй, удць ке̅ссь сыйтэнч. Пуэдтлэннҍтэнҍ сыйй тя̅га лышэ кудтҍ - ко̅ллм ма̅ннэ, е̅ӆченҍ, шылнэнҍ Арьсъёгэсьт ро̅шшькэсь ку̅летҍ: лу̅зэтҍ, тынҍтэтҍ, ку̅вчетҍ, ра̅втэтҍ.
Ёдтлэнҍ вуэҏстэль вэ̅ннсэгуйэм ме̅рре ме̅р ку̅летҍ вуаӈӈкэ я нуэрьетҍ та̅гкэ. Нуэррьй на̅кесьт а̅кь ку̅ррэнҍ ке̅һпесь я роавас коаммэтҍ, тубэрк вуайватҍ я ву̅сс вуадэтҍ. Нуэррь на̅һкь ли̅ чутҍ роавас я кугкь о̅ннъювв. 
Ну̅рр ни̅йт я па̅рьн ве̅кьхэнҍ выгкэ куэдтҍ я̅ллмуж: па̅ррьн шылленҍ ку̅летҍ, ме̅һцьюшшень ме̅рр зви̅рэ э̅л, э ни̅йт гыс ку̅ррэнҍ та̅ллвас коаннтҍ коаммэтҍ, ко̅дтӭнҍ са̅ййк воацэтҍ, суһк вуйвэтҍ, кабпретҍ. Е̅кьнае ми̅лльтэ
пугк сыйй вуэӈӈэнҍ: пуэресь о̅ллма вусьт вуадсэллмэнҍ юххьтэнҍ парнатҍ моаййнсэтҍ, ну̅рр о̅ллма си̅рренҍ ко̅фкэм я кляскъем па̅лэнҍ.
Пугк ля̅йй ши̅г о̅ллмае кэ̅сскэнҍ. Ниманҍтэ пя̅дцэль си̅нэнҍ ев лиййма.
Лышэ э̅ххт ни̅йт эйй ве̅ссьлушшма ну̅рршэгуйм, гу̅ со̅нн мэ̅нн-ля̅ннч эле ке̅нн-ля̅ннч пай ву̅рьтэ. Чутҍ тоайв со̅нн чуэнче ме̅рр рынтэсьт, ки̅че пассьтлэнне ав̅ ме̅р э̅л, тоасськ нимэ со̅нэсьт ку̅ттҍк.
Э̅ххьтэшьт руэкэтҍ со̅нн и̅нца я са̅ррн и̅жесь ни̅йт ка̅нҍцэтҍ, штэ со̅н сужэнэ ке̅ввь пуадт пэ̅йель ме̅рр шу̅рр ви̅ллькэсь ка̅ррьпэнҍ я уййтад со̅н ви̅ресь сайя, ко̅з Ка̅тҍрэннҍ чутҍ эйй та̅т ву̅ллькэ. 
Нэ элля мэ̅нн лыһкэ, ныдтҍ ли̅ соннӭ ся̅дтма.
Уштэ п̅йель ко̅ллм пе̅ййвэ ыдӭ а̅в ме̅рэсьт шу̅рр ви̅ллькэсь ка̅рэпь по̅рьйсэгуэйм я ву̅ййкэсьт ва̅р ту̅лляй са̅мь сыйтне, Удцем коавне. Са̅мь о̅ллма су̅рркнэнҍ, ев ти̅дҍ, мэ̅нн ву̅ррьтэ: пу̅ррьвуд вай нёэссьвуд.
Ка̅рэпь э̅ллтэнҍт алльтла рыннта, пуадтэнч ви̅ресь о̅ллма лу̅шшьтэнҍ ча̅дза вэ̅ннсэтҍ я су̅гклэнҍ сыййта. Куэссь сыйй пу̅дтэнҍ рыннта, пыйенҍ ру̅ппьсэсь куэвер е̅ммьне э̅л, ко̅нн ми̅лльтэ ва̅ннҍцэль э̅ллесь ва̅пткэнне туввнэдтма олма. Ку̅сстай, штэ со̅нн элля са̅ммьля, со̅нэсьт ли̅ шу̅рр э̅ллесь роаӈӈьк, оассэ еввла са̅мь оассэ лагка, ки̅дэстьт со̅нн ту̅лляй на̅һкь воацэтҍ.
Со̅нн ву̅йкэсьт мэ̅нэ куадта, кассьт и̅ле мо̅джесь ни̅ййт, Ка̅тҍрэннҍ, и̅нӭнэсь я эженэсь, ви̅льесь я вуэррьпнӭсьгуэйм.
Ка̅тҍрэнӭсьт ку̅ттҍк нюччкэй, и̅джь пугк черькта ли̅ элэ-лэ ву̅йнаст, оантэшьт со̅нн, тэль соннӭ ма̅дт пу̅дӭ. Быдҍсувв со̅ннӭ ву̅ллькэ ви̅ресь сайя е̅лле я агкь пай ку̅дтӭ коаллэш са̅мь е̅ммьне, ро̅дҍхэлетҍ и̅жесь ро̅д я ни̅йт ка̅нҍцэтҍ. 
Ви̅ресь о̅ллма су̅ӈӈай мо̅джесь Ка̅тҍрэнҍ: со̅нн вуэллькэдҍ Ка̅тҍрэннӭ ю̅лькэ ву̅ль на̅һкь воац. Ка̅тҍрэнь паенҍт на̅һкь воац я рыпчельт со̅ннӭ моаст. Ныммьпэшьт ву̅ллькэдь коалхэсс Ка̅тҍреннӭ воац ю̅лькэ ву̅ль, ни̅ййт аввта све̅дэ соннӭ воац моаст. Куалмат ря̅д вуэллькэдҍ та̅ррла Ка̅тҍрэннӭ на̅һкь воац ю̅лькэ ву̅ль. Катҍрэннҍ паенҍт на̅һкь воац, цо̅ӈкэ ки̅дтӭ, тэйн со̅нн ву̅зеһтҍ, штэ шя̅һт су̅ӈӈъемуженҍ, энҍтӭ оттҍхуж ку̅йе выййтэ.
Со̅н су̅жэнэ коалхэсс энҍтэ лоаејзэтҍ Ка̅тҍрэнҍ ро̅дэтҍ, я сыйй и̅лленҍ тэсьт ко̅ллм пе̅йв, по̅рренҍ я югкенҍ, ве̅ссьлушшенҍ я маӈӈа тэ̅нн ёадтӭй Ка̅тҍрэннҍ ку̅енэсь о̅дт е̅ллем сайя. 
Ло̅сса ля̅йй соннӭ шант е̅ммьне ку̅дтӭ, е̅ннэ кэ̅нньлэдтӭ ко̅ллкэдҍ ну̅рр ка̅б. Покэ ка̅репь о̅ллтнэнтэ со̅н е̅ллем саесьт, мэ̅нэ о̅ллтлэ ав̅ ме̅рре, Ка̅тҍрэнҍ пай чуэнче ка̅репь нюнӭсьт я ки̅че ро̅днэ рыннҍтэ, проашшъедэ шаннт па̅јкэнэсь, со̅н ке̅ссь е̅ллем саенҍ, Шурем коавэнҍ, Арьсъёгэнҍ. Ку̅ттҍк паркэ су̅нн кя̅жесьт, кэ̅ннял нёрренҍ ка̅ссв ми̅лльтэ, соннӭ ними̅ эйй мылльсэ.
Мэ̅ннэнҍ ко̅ллм ыгь. 
Катҍрэнҍ я̅лл ви̅ресь па̅јкэсьт, гу̅ лоантэнч, коалль кле̅тка сызьнҍ.
Ка̅тҍрэнҍ я̅лл ку̅енэсь ши̅гктэнне, ва̅птэгквудт ли̅, мо̅джесь коаллэш та̅вьрэнҍ ку̅ррма ле̅в оассэ. Ка̅ллесь пай ёдтал ка̅ррьпэнҍ ме̅рре, шылл ку̅летҍ, коапшэмуж выгк мудта лэнӭнҍ, пыһт Ка̅тҍреннӭ мо̅джесь та̅вьретҍ, цуӆӆк ша̅летҍ тряпкагуэйм, пыссьретҍ я руаскэтҍ. Па̅рна си̅нэнҍ шэнтэ, па̅ррьшенч. Ноэ Ка̅тҍренӭсьт ку̅ттҍк пай и̅жесь шаннт сайя кя̅сстадт, а̅н со̅нн ку̅есь выгкэ со̅н элькэнэсь ро̅дэ лу̅з, со̅н коаллэш рыннта, Шурем коавне. Ка̅тҍрэнҍ та̅һт ву̅зьхэ ро̅дҍхэлетҍ си̅н алкэнч. Ку̅йй нико̅ххт эйй ши̅т со̅нэнҍ. Тэ со̅нэсьт а̅сст элля, е̅ннэ быдт пырр пи̅ррас ту̅ййшэ, тэ нюэссь шэ̅ӈ ев лу̅шшьт а̅в ме̅рре выййтэ ка̅ррьпэнҍ. 
Ка̅тҍреннҍ ва̅нас соарнаннт ку̅енэсь, нюэзельт поарр, ка̅ссв со̅нэсьт куйкэнҍт, ниманҍтэ роамм элля чильмэнҍ. Уййн ку̅йй, штэ шу̅рр тоасськ ни̅мм со̅н а̅кь, тэль е са̅ррн оаһкас: «Ваххтэнне ву̅ллькэпь мыйй то̅нэнҍ ро̅дҍхэлетҍ ти̅ввэ. Ко̅пчнэд, чи̅н ми̅лльтэ си̅нэгуйкэ лоајезэтҍ.» Роаммкудӭ Ка̅тҍрэннҍ, пай кыртач, сийнънэшкудӭ, мудмэшьт е лыввтсэлант, ныдтҍ соннӭ ши̅г тагэсьт.
Я тэль пу̅дӭ пе̅ййв, оалк ке̅ссь ма̅н ка̅репь ва̅льтэ ва̅р со̅н шаннт е̅ммьне гоаррэ. Сыйй ти̅дтӭнҍ, штэ оалк ке̅зь Ка̅тҍрэнҍ ро̅дьхэль маӈӈа та̅лльв сыйтэсьт е̅лльмэнҍ, вя̅ӆӆтэдтэв Арьсъёгке, удць сыйтне Шурем коавне.
Ка̅репь пу̅дӭ Шурем коавне, чуэннч а̅в ме̅рэсьт, о̅ллма лу̅шшьтэнҍ ёаһкар ча̅дза, я вэ̅ннсэгуэйм сугклэнҍ рыннта. Э̅ввт вэ̅ннсэсьт ёадт Ка̅тҍрэнҍ ку̅енэсь я элькэнэсь. Сыйй ле̅в пугк мо̅джьтэнне туввнэдтма, оассэ Ка̅тҍрэнҍ альн ла̅вьсэв я хэ̅зэдэв.
Рынтэсьт ко̅ппчнэдтэҍ са̅мь о̅ллма, пу̅дтэнҍ уййнэ, ке̅гк ва̅рне ёадтӭв. Ка̅тҍрэнҍ пи̅рас ныдтҍ шэ ля̅йенҍ рынтэсьт. Сыый чутҍ роаммкудтӭ, куэссь уйнсэнҍ вэ̅ннас нюнӭсьт и̅жесь коаллэш ни̅йт па̅ррьшенӭсь аськэсьт.
Ви̅льясгоанҍц ви̅жьсэнҍ соннӭ вуасста, ве̅кьхэв выййтэ вэ̅ннсэсьт рыннта.
Э̅ххтса роамм тоабэһтҍ пукэтҍ си̅нэтҍ.Пра̅знушшэв са̅мь о̅ллма мо̅джесь Ка̅тҍрэнҍ ва̅рне пуэдтҍмэнҍ. Нэ эйй куһка ля̅йй тэдта роамм, тэ̅нн гуэйкэ, штэ Ка̅тҍрэнҍ ку̅йе быдт ё и̅жесь е̅ллем сайя ёадт̈, е̅ннэ ту̅йе со̅н ву̅рьтэв. Ка̅тҍрэнҍ со̅н эйй та̅т ку̅дтӭ со̅н ро̅дҍхэле лу̅з. Пэ̅йель не̅дтӭль ку̅йесь паенҍт по̅ррьйсэтҍ, я ка̅репь воальтэ воар си̅н е̅ллем сайя.
Ка̅тҍрэнҍ чуэнче па̅ррьшэнэсь ка̅репь нюнҍ альн. Ка̅ссв ви̅лкна ли̅, кэ̅ннял ко̅ллькэнҍ ни̅рэ ми̅лльтэ, ку̅ттҍк кышшкнаннт, рыдт ли̅ чоапна.
Уййн со̅нн, штэ ка̅репь пай о̅ллтла со̅н шаннт па̅јкэсьт уйтант, со̅н ку̅ттҍк кышшкъентушкуэдӭ, кэ̅ннял ти̅ввьтэнҍ ка̅ссв я Ка̅тҍрэннҍ оантэшьт, штэ со̅нн никуээссьхенҍ эй пудҍ тя̅гэ, со̅н коаллэш шаннт па̅јк сайя.
Ка̅тҍрэннҍ паенҍт па̅ррьшяс я вуэллкэдҍ нэмпэ сыз, и̅джь гыс ми̅лльтэ ча̅дза нюччкэй я ка̅дэ нэмпэ вулльн. 
Оамшувэ ку̅йесь, штэ Ка̅тҍрэнҍ никассьт эйй ку̅сьт, элькэнҍ си̅нэтҍ о̅дзэ, са̅ймэгуэйм ча̅зесьт о̅дзэнҍ. О̅дзэнҍ си̅нэтҍ о̅дзенҍ, тэдта пай пуссьт ля̅йй. Чуть лу̅јкэ, горьедэ о̅лма, ко̅ллм пе̅йв кя̅джьлэнне о̅дзенҍ мо̅джесь Ка̅тҍрэнҍ па̅ррьшенэсь, ноэ ними̅ си̅нэнҍ эйй выййтма. Поакэ ва̅птэгк та̅рла коавьсэ ка̅репь и̅жесь е̅ллем сайя.
Югке ке̅зь са̅мь парна коавнънэв альт Удцем коава рынтэсьт, куэссь ча̅дзь цуагк я оаввант цуагктэгк, мо̅джесь ыввьн ка̅ӆьчет, руанн се̅ӈькесь тямпатҍ, ко̅ммьтэсь я кугкесь тя̅мпэтҍ. Тэгка ле̅в мо̅джесь Ка̅тҍрэнҍ кугкесь ву̅фт, сон̅ ки̅дт ту̅й тагсэ ле̅в ка̅ӆьченҍ, руанн са̅ййк су̅нн коавсэ ле̅в руанн тямпа – ла̅гка.
Ныдтҍ Ка̅тҍрэнҍ агкь пайя ли̅ ку̅дтъе альт и̅жесь е̅ллем рынтэсьт. И̅жесь мо̅джесь ме̅рр ка̅ӆьчегуэйм я тя̅мпэгуэйм мушштлаһт са̅мь о̅ллмэтҍ и̅жесь баяс.

Source: Kola Saami Radio